Erasmus+

V projektovém období 1. 6. 2019 – 31. 8. 2021 získala naše Alliance Française Brno evropský grant na realizaci projektu mobilit osob „Alliance Française Brno: francouzština v srdci Moravy“ v rámci akce KA104 – Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých.

Grant ve výši 18 760,95 EUR poskytla Evropská komise prostřednictvím Národní agentury Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce.

Díky poskytnutému grantu jsme měli možnost vyslat na školení do francouzského Vichy (CAVILAM-Alliance Française) celkem 8 našich lektorů a dále také vybavit naši Alliance Française Brno potřebnou kancelářskou a výukovou technikou (tiskárna-kopírka-skener, notebooky) a dalšími didaktickými materiály do výuky.

Účastník mobilityŠkolení (podrobná zpráva ke stažení)
Marie KolmanováDévelopper la communication orale en classe : réception et production
Marie KolmanováL’Evaluation comme outil de formation et de motivation
Pavla PřecechtělováIntégrer des jeux et activités créatives pour la classe
Pavla PřecechtělováRegards sur la société française en 2018/2019
Tereza VeseláApprendre à motiver, motiver à apprendre
Tereza VeseláLa pédagogie positive en classe
Iva GrajcarováEnseigner le français avec les cinq sens
Iva GrajcarováLes outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur
Iva GrajcarováAppliquer les neurosciences à l’enseignement des langues
Iva GrajcarováDécouverte de la littérature française et francophone contemporaine
Kristýna MaláEnseigner le FLE avec les outils numériques
Kristýna MaláActivités ludiques, jeux et créativité pour la classe de français (virtuální mobilita)
Zbyněk ŠeborPréparer les apprenants au DELF B2 et au DALF C1
Zbyněk ŠeborLexique et grammaire en action
Darina HonsováCréer des séquences pédagogiques à partir de documents authentiques
Darina HonsováChanson contemporaine: panorama et activités pour la classe
Veronika NekudováDévelopper la communication orale en classe : réception et production
Veronika NekudováActivités clés pour améliorer la prononciation