FAQ – Často kladené otázky

Určitě máte dotazy, na které byste rádi znali odpověď. Zde vám odpovíme na otázky, které jsou nejčastější. Pokud jste nenašli odpověď na svůj dotaz, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám pomůžeme.

1. Co je to DELF a DALF?

2. Jaký je rozdíl mezi zkouškou DELF tout public, DELF junior, DELF scolaire a DELF Prim?

3. Jak je zkouška koncipována?

4. Jak se zkoušky hodnotí?

5. Můžu se na zkoušku někde připravit?

6. Kolik stojí zkouška?

7. Nabízíte nějaké slevy na zkoušky?

8. Když se přihlásím na zkoušku v Brně, můžu ji konat např. v Praze?

9. Kdy se dozvím výsledek zkoušky?

10. Můžu se odvolat, když u zkoušky neuspěji?

11. Kdy dostanu diplom?

1. Co je to DELF a DALF?

DELF a DALF jsou mezinárodně uznávané diplomy z francouzštiny vydávané francouzským ministerstvem školství. Diplomy mají doživotní platnost.

DELF – Diplôme d’études en langue française
DALF – Diplôme approfondi de langue française

Zkoušky jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), který definuje tři úrovně uživatelů jazyka.

ÚroveňTyp uživatele jazykaZkouška
A1, A2uživatel základů jazykaDELF tout public, DELF junior, DELF scolaire, DELF Prim
B1, B2samostatný uživatelDELF tout public, DELF junior, DELF scolaire
C1, C2zkušený uživatelDALF

2. Jaký je rozdíl mezi zkouškou DELF tout public, DELF junior, DELF scolaire a DELF Prim?

  • Zkouška DELF tout public je určena pro širokou veřejnost (18+). Na zkoušku se nicméně mohou přihlásit i uchazeči mladší 18 let, pakliže jim termín zkoušek DELF junior nebo DELF scolaire z různých důvodů nevyhovuje.
  • Zkoušky DELF junior a DELF scolaire jsou specificky určeny pro žáky základních a středních škol (2. stupeň základních škol a všechny typy středních škol včetně víceletých gymnázií). Specifičnost zkoušek spočívá v tom, že zadání zkoušek jsou tematicky uzpůsobena této mladé generaci.
  • Rozdíl mezi zkoušku DELF junior a DELF scolaire je ten, že zkoušku DELF junior konají uchazeči přímo ve zkouškovém centru („centre d’examen“, seznam viz níže), zatímco zkoušku DELF scolaire konají na spádové škole („lieu de passation“) pro daný region. Např. všichni uchazeči z Jihomoravského kraje, kteří se přihlásili ke zkoušce DELF scolaire, konají tuto zkoušku na Biskupském gymnáziu v Brně.
  • Zkouška DELF Prim je určena pro nejmladší uchazeče, jedná se o zkoušku pro žáky 1. stupně základních škol.

3. Jak je zkouška koncipována?

Každá zkouška DELF nebo DALF má 4 části (dílčí zkoušky). Každá z nich hodnotí jednu konkrétní kompetenci:

  • poslech
  • čtení s porozuměním
  • písemný projev
  • ústní projev

4. Jak se zkouška hodnotí?

Každá dílčí část zkoušky je hodnocena max. 25 body. Celkem je možné získat 100 bodů.

Zkoušku uchazeč vykonal úspěšně, pokud splnil následující dvě kritéria zároveň:

  •  z každé dílčí zkoušky získal alespoň 5 bodů
  •  ze všech 4 dílčích zkoušek získal dohromady alespoň 50 bodů

Získá-li uchazeč v některé z dílčích částí zkoušky méně než 5 bodů, zkoušku nevykonal.

5. Můžu se na zkoušku někde připravit?

Ano, a dokonce také doporučujeme se předem seznámit, jak zkouška vypadá a vyzkoušet si vzorové testy.

Bližší informace o zkouškách DELF a DALF získáte na webových stránkách poskytovatele zkoušek France Éducation international (příspěvková organizace francouzského ministerstva školství):

Anebo se můžete na zkoušky připravit v rámci našich přípravných kurzů (zkoušky B2 a C1). V případě zájmu se podívejte na naši aktuální nabídku kurzů.

Zájemcům nabízíme také individuální přípravu pod vedením lektorů, kteří jsou certifikovanými hodnotiteli zkoušek DELF a DALF. Více informací a ceník za individuální přípravu naleznete na této webové stránce.

6. Kolik stojí zkouška?

Ceník zkoušek DELF a DALF naleznete v tomto Ceníku. Tento ceník je jednotný pro celou Českou republiku a platí ve všech zkouškových centrech (seznam viz níže), tzn. že ať se zapíšete ke zkoušce v jakémkoliv ze zkouškových centrech, vždy bude cena za zkoušku stejná.

7. Nabízíte nějaké slevy na zkoušky?

Ano, v případě zkoušek DELF tout public a DALF je možné uplatnit slevu 200 Kč. Sleva se týká pouze frekventantů v probíhajících kurzech francouzštiny (skupinové kurzy, individuální kurzy) na Alliance Française Brno.

8. Když se přihlásím na zkoušku v Brně, můžu ji konat např. v Praze?

Bohužel, toto není možné. Uchazeč se registruje na zkoušku vždy u konkrétního zkouškového centra. Zkouškových center je v České republice celkem devět:

9. Kdy se dozvím výsledek ze zkoušky?

Cca 3 týdny po skončení zkoušek se na Francouzské ambasádě v Praze sejde komise, která potvrdí výsledné známky. Tyto výsledky jsou posléze zveřejněny na webové stránce zkouškového centra (z důvodu zachování osobních údajů je uvádí pouze číslo uchazeče a výsledek zkoušky, tzn. zda uchazeč zkoušku úspěšně vykonal, či nevykonal). Každý uchazeč zároveň obdrží e-mailem své výsledky (konkrétní bodové hodnocení z jednotlivých částí zkoušek).

10. Můžu se odvolat, když u zkoušky neuspěji?

Bohužel, toto není možné. Výsledky ze zkoušek jsou definitivní a nelze se proti nim odvolat. Každý uchazeč má právo nahlédnout do vypracování své zkoušky a na bodové hodnocení. Tato možnost ale platí pouze 12 měsíců po zveřejnění výsledků ze zkoušky. Poté jsou vypracování zkoušek skartována.

11. Kdy dostanu diplom?

Po zveřejnění výsledků ze zkoušek je nutné počítat s lhůtou cca 5-7 týdnů, než budou oficiální diplomy doručeny z Francie do České republiky. Poté co zkouškové centrum obdrží diplomy, budou všichni uchazeči vyzváni e-mailem k převzetí svých diplomů. Diplomy lze také za manipulační poplatek zaslat poštou jako doporučenou zásilku.

Nenašli jste odpověď na svoji otázku nebo máte další dotazy? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám zodpovíme na vaše dotazy. Kontaktujte nás zde.