Interaktivní mapa francouzštiny v ČR

Projekt Interaktivní mapa francouzštiny vznikl na jaře 2021 jako reakce na výsledky dotazníkového šetření o stavu výuky francouzského jazyka na českých základních a středních školách, ve kterém vyučující vyjádřili potřebu meziškolní spolupráce, podpory ze strany univerzit, profesních asociací, Francouzského institutu v Praze a Alliances Françaises v ČR, ale také ze strany firem, které zaměstnávají pracovníky se znalostí francouzštiny.

Hlavním cílem projektu je zviditelnit možnosti výuky a studia francouzského jazyka na všech stupních vzdělávání v České republice, ale také možnosti uplatnění francouzštiny na trhu práce. Důležité je i motivovat žáky, studenty i jejich rodiče k výběru francouzštiny jako druhého nebo dalšího cizího jazyka s konkrétnější vidinou příležitostí pro její uplatnění. Respondenti dotazníkového šetření si přáli lépe znát pracovní prostředí v okolí své školy, aby mohli navazovat nový druh spolupráce a lépe tak propojovat vzdělávání s praxí, např. formou exkurzí, různých workshopů a stáží, ale i povzbudivými příklady kariéry lidí, kteří se francouzsky ve škole učili a bylo jim to v životě ku prospěchu.

Koordinaci projektu zajišťuje Katedra francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, širší pracovní skupina ale zahrnuje také SUF (Sdružení učitelů francouzštiny), sdružení Gallica (asociace sdružující vysokoškolské učitele francouzštiny), Centrum jazykového vzdělávání Masarykovy univerzity, Francouzský institut v Praze a Francouzsko-českou obchodní komoru.

V současné době byla spuštěna první verze mapy s dosud získanými daty. V interaktivní mapě francouzštiny je možné vyhledat v následujících okruzích:

  •  základní, střední školy a vyšší odborné školy, ve kterých je francouzština jako cizí jazyk nabízena jakoukoliv formou
  •  univerzitní studijní programy s francouzštinou, česko-francouzské dvojí diplomy (doubles diplômes)
  •  univerzitní jazyková centra nabízející francouzštinu pro neoborové studenty
  •  Francouzský institut v Praze a síť Alliances Françaises v České republice
  •  francouzská centra a česko-francouzské kluby nebo další spolky
  •  společnosti, instituce a firmy – české, francouzské nebo mezinárodní – které mají a potřebují zaměstnance ovládající francouzštinu

Více informací: