Členství a výhody

Proč se stát členem Alliance Française Brno?

Členstvím v Alliance Française Brno podpoříte neziskovou organizaci, která přispívá k šíření francouzského jazyka a francouzské a frankofonní kultury a k prohlubování vztahů mezi Českou republikou a Francií.

Členstvím v Alliance Française Brno získáte tyto výhody:

Nabízíme tři typy členství:

  •  člen
  •  dobročinný člen (neplatí příspěvky, ale může přispět na naši činnost libovolnou částkou)
  •  čestný člen (neplatí příspěvky, o čestném členství rozhoduje správní výbor)

Platnost členství v Alliance Française Brno činí 12 měsíců počínaje dnem úhrady členského příspěvku (člen). Členství lze obnovovat.

Dobročinné členství a čestné členství vzniká dnem poskytnutí finančního obnosu nebo jiné hodnoty (dobročinný člen) resp. rozhodnutím správního výboru (čestný člen).

Členové Alliance Française Brno se zavazují respektovat Stanovy spolku.

Jak se můžu stát členem Alliance Française Brno?

To je snadné! Stačí si stáhnout, vyplnit a podepsat tuto přihlášku a zaslat ji e-mailem na adresu info@afbrno.cz nebo ji odevzdat osobně na našem sekretariátu během otevíracích hodin.

Řádní členové hradí členské příspěvky. Výše ročního členského příspěvku činí:

  •  300,- Kč (plný tarif)
  •  200,- Kč (studenti do 26 let, důchodci 65+)

Členský příspěvek lze uhradit v hotovosti na sekretariátu, nebo bankovním převodem na účet spolku:

Číslo účtu: 26139641/0100
Variabilní symbol: 400
Zpráva pro příjemce: pro identifikaci platby prosím uveďte své jménopříjmení a e-mailovou adresu

Ke stažení: