Zkoušky DELF a DALF

Certifikujte si svoji francouzštinu mezinárodními zkouškami DELF a DALF.

Zkoušky DELF a DALF

Zkoušky DELF a DALF

Uchazeči: široká veřejnost
Registrace: 22. 4. - 17. 5. 2024
Stav: registrace ukončeny
Místo konání: Alliance Française Brno, Moravské náměstí 15, Brno

Termíny a ceník zkoušek:

ÚroveňDatumCena (*)Společná část (**)
A1 17. 6. 2024 1600 Kč 9.00-10.20 hod.
A2 17. 6. 2024 1700 Kč 9.00-10.40 hod.
B1 18. 6. 2024 2700 Kč 8.30-10.25 hod.
B2 19. 6. 2024 2800 Kč 8.30-11.00 hod.
C1 20. 6. 2024 3700 Kč 8.30-12.30 hod.
C2 21. 6. 2024 3800 Kč 8.30-12.00 hod.

(*) Frekventanti kurzů francouzštiny na Alliance Française Brno mají slevu 200 Kč z uvedené ceny.

Zkoušky DELF a DALF hodnotí 4 kompetence:

  • poslech (compréhension de l’oral)
  • čtení s porozuměním (compréhension des écrits)
  • písemný projev (production écrite)
  • ústní projev (production orale)

(**) Zkoušky DELF A1-B2 a DALF C1 se skládají se dvou částí:

  • společná část (poslech, čtení s porozuměním, písemný projev)
  • individuální část (ústní projev)

(**) Zkouška DALF C2 se skládá se dvou částí:

  • společná část (čtení s porozuměním, písemný projev)
  • individuální část (poslech, ústní projev)

Individuální část zkoušky se koná ve stejný den po skončení společné části (konkrétní čas individuální zkoušky bude sdělen každému uchazeči zvlášť cca 1 týden před termínem zkoušky).

Každá z kompetencí je hodnocena max. 25 body. Celkem je možné získat 100 bodů.

Zkoušku uchazeč vykonal, pokud splnil tyto dvě podmínky:

  • v každé hodnocené kompetenci získal alespoň 5 bodů z 25
  • celkový součet za všechny 4 hodnocené kompetence činí alespoň 50 bodů ze 100

Zkoušky DELF A1-B2 a DALF C1 se konají při minimálním počtu 3 uchazečů pro uvedenou úroveň zkoušky.

Zkouška DALF C2 se konají při minimálním počtu 1 uchazeče.

Další informace: