Promitaní ve wagonu | Human

Středa 19. dubna 2017 de 20h00 à 22h00

Nabřeži Svitavy | 20h
Vstupné dobrovolné, ENGLISH-FRIENDLY

Yann-Arthus Bertrand, (Francie, 2015, 2h23), dokumentární film ve francouzském znění s anglickými titulky.

Film Human je diptychem sestávajícím z vyprávění a obrazů našeho světa, který umožňuje vhled do hlubin člověka. Skrze svědectví naplněná láskou, štěstím, ale také nenávistí a násilím nám film Human dává možnost srovnání s jinakostí a návratu k našim vlastním životům. Ať už je to nejběžnější událost každodenního života nebo nejúžasnější životní příběh,vždy nám tato neuvěřitelně upřímná a srdceryvná setkání odhalují to, kým jsme, naše nejtemnější stránky, ale také to, co jev nejkrásnější a nejuniverzálnější. Země, naše Země, je zachycena na nevídaných leteckých snímcích, které, doprovázenytéměř operní hudbou, svědčí o kráse světa a nabízí chvíle, při nichž se tají dech, stejně jako chvíle introspekce.

Film Human je angažované umělecké dílo, díky němuž můžeme pochopit lidský úděl a přemýšlet nad smyslem vlastní existence.