Program Erasmus+: Vzdělávání dospělých

Program Erasmus+: Vzdělávání dospělých

V projektovém období 1. 6. 2019 - 31. 8. 2021 získala naše Alliance Française Brno evropský grant na realizaci projektu mobilit osob „Alliance Française Brno: francouzština v srdci Moravy“ v rámci akce KA104 - Mobility pracovníků ve vzdělávání dospělých.

Grant ve výši 18 760,95 EUR poskytla Evropská komise prostřednictvím Národní agentury Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce.

Díky poskytnutému grantu jsme měli možnost vyslat na školení do francouzského Vichy (CAVILAM-Alliance Française) celkem 8 našich lektorů a dále také vybavit naši Alliance Française Brno potřebnou kancelářskou a výukovou technikou (tiskárna-kopírka-skener, notebooky) a dalšími didaktickými materiály do výuky.

Účastník mobility Školení (podrobná zpráva ke stažení)
Marie Kolmanová Développer la communication orale en classe : réception et production
Marie Kolmanová L’Evaluation comme outil de formation et de motivation
Pavla Přecechtělová Intégrer des jeux et activités créatives pour la classe
Pavla Přecechtělová Regards sur la société française en 2018/2019
Tereza Veselá Apprendre à motiver, motiver à apprendre
Tereza Veselá La pédagogie positive en classe
Iva Grajcarová Enseigner le français avec les cinq sens
Iva Grajcarová Les outils numériques pratiques pour faciliter la vie du professeur
Iva Grajcarová Appliquer les neurosciences à l’enseignement des langues
Iva Grajcarová Découverte de la littérature française et francophone contemporaine
Kristýna Malá Enseigner le FLE avec les outils numériques
Kristýna Malá Activités ludiques, jeux et créativité pour la classe de français (virtuální mobilita)
Zbyněk Šebor Préparer les apprenants au DELF B2 et au DALF C1
Zbyněk Šebor Lexique et grammaire en action
Darina Honsová Créer des séquences pédagogiques à partir de documents authentiques
Darina Honsová Chanson contemporaine: panorama et activités pour la classe
Veronika Nekudová Développer la communication orale en classe : réception et production
Veronika Nekudová Activités clés pour améliorer la prononciation