Nový cirkus Gravir

Pátek 7. dubna 2017 de 14h00 à 18h00

Uměleckoprumyslové muzeum | 14h a 17h
Vstup zdarma

Nový cirkus Gravir

Dvojice akrobatek je odhodlána zdolat ty nejvyšší horské vrcholky…
Jenže kvůli klimatickým změnám roztál všechen sníh a zbývá jen obnažená kostra ohromné hory. Jak si dvojice poradí s gravitací? Proč se chtít drápat až nahoru, když nakonec musí člověk zase dolů?
To je záhada, která se vyjasní, když zakusíte kouzlo akrobacie v krátké chvilce stavu beztíže.
Vypořádají se během své vzdušné akrobacie i s žhnoucím náčiním?