Více o zkouškách DELF a DALF

Co jsou to zkoušky DELF a DALF?

DELF a DALF jsou mezinárodní zkoušky z francouzského jazyka.

DELF - Diplôme d’études en langue française
DALF - Diplôme approfondi de langue française

Garantem zkoušek je France Éducation international, příspěvková organizace francouzského ministerstva školství.

Více informací:
>> France Éducation international
>> prezentace zkoušek DELF a DALF (video)

Jedním z osmi akreditovaných míst pro konání těchto zkoušek v České republice je také Alliance Française Brno.

Ke stažení:

>> seznam zkouškových center

Zkoušky jsou koncipovány v souladu se Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky (SERRJ), který definuje tři úrovně užívání jazyka: od uživatelů základů jazyka (A1-A2) přes samostatné uživatele (B1-B2) až po zkušené uživatele (C1-C2):

DiplomÚroveň
DELF A1, A2, B1, B2
DALF C1, C2

Diplomy jsou udělovány na základě úspěšného vykonání zkoušky v příslušné úrovni. Každá zkouška obsahuje čtyři kompetence:

  • poslech
  • čtení s porozuměním
  • písemný projev
  • ústní projev

Zájemce o zkoušku si může zvolit úroveň zkoušky dle své pokročilosti, není třeba skládat všechny úrovně postupně.

Jaké výhody diplomy přinášejí?

Úspěšné vykonání zkoušek DELF a DALF vám umožní oficiálně prokázat vaši úroveň znalosti francouzského jazyka. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití naleznete po celém světě. Oceníte jej při žádostech o zaměstnání či při vstupu na většinu francouzských či frankofonních univerzit.

Od 1. 9. 2015 mohou žáci v rámci profilové části maturitní zkoušky nahradit jednu povinnou zkoušku mezinárodně uznávaným certifikátem (minim. v úrovni B1), koná-li žák v rámci profilové části maturitní zkoušky tři povinné zkoušky.

Jaké existují typy diplomů DELF a DALF?

Existuje několik „variant“ diplomů DELF a DALF, záleží na zaměření zkoušky (široká veřejnost, školní publikum apod.), nicméně všechny tyto diplomy mají stejnou hodnotu - ta je definována Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. U nás na Alliance Française Brno nabízíme možnost konat celkem čtyři různé varianty zkoušek DELF a DALF.

DELF tout public
Zkouška je určena pro širokou veřejnost.
Zkouška zahrnuje úrovně A1 až B2.

DELF scolaire
Zkoušku DELF scolaire konají žáci 2. stupně ZŠ a žáci středních škol. Zadání zkoušek jsou adaptována pro školní publikum.
Zkouška zahrnuje úrovně A1 až B2.
Zkoušky DELF scolaire se konají na jedné spádové škole pro celý Jihomoravský kraj.

DELF junior
Zkoušky DELF junior jsou podobně jako zkoušky DELF scolaire určeny specificky pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky středních škol. Rozdíl je ale ten, že zkoušky se konají přímo u nás na Alliance Française Brno.
Zkouška zahrnuje úrovně A1 až B2.

DELF Prim
Zkoušky DELF Prim jsou určeny pro žáky na 1. stupni ZŠ.
Zkouška zahrnuje úrovně A1.1, A1 a A2.

DALF
Zkouška je určena pro širokou veřejnost.
Zkouška zahrnuje úrovně C1 a C2.

=>Termíny a ceník zkoušek (2024)